„A könyvtárra alapozott önművelés, tudásszerzés igényének felkeltésével és a tevékenységhez szükséges képesség együttes fejlesztésével esélyeket tud teremteni az iskola az élethossziglan tartó tanulásra, biztosítja az egyén érvényesüléséhez, életvezetéséhez szükséges információk megszerzését. Ezzel elősegíti, hogy a tanulók a különböző társadalmi helyzetekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni tudó és bennük hasznosan tevékenykedni tudó, felelős állampolgárokká váljanak.”

(Útmutató a könyvtárak fejlesztéséhez)

Tájékoztató

Iskolánk könyvtárában közel 16000 db dokumentum található, melybe beletartoznak a könyvek, tankönyvek, elektronikus dokumentumok.
Az állomány feltárása és a kölcsönzések nyilvántartása 1998 óta a Szirén integrált könyvtári rendszerrel történik. A címleltárban szereplő könyvek és elektronikus dokumentumok feldolgozása teljes körben megtörtént és folyamatos.
Könyvtárunk az iskola épületének emeleti részén található, alapterülete 72 m2.
Adottságai miatt gyakran színtere szabadidős tevékenységeknek, megbeszéléseknek is.
A könyvtárban két számítógép található, mindegyik internetes elérhetőséggel.
Egyiket az olvasók is használhatják.