A könyvtár feladata az intézményben folyó oktató – nevelő és tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra, könyv és könyvtárhasználatra nevelése.

Kölcsönzés:
– A dokumentumok – a tartós használatra kiadott tankönyvek kivételével – 4 hétig kölcsönözhetőek.
– Egyszerre alsó tagozatosok számára 3, felső tagozatosoknak 5 könyv kölcsönözhető.
– A kölcsönzési idő lejárta után lehetőség van 2 hét hosszabbításra.
– Az elektronikus hang- illetve video-dokumentumok csak tanórai használatra, a kézikönyvek maximum 1 napra kölcsönözhetők.
– Az iskola pedagógusai és dolgozói korlátlan számban kölcsönözhetnek.

Helyben használat
– A kézikönyvek, folyóiratok, szótárak, lexikonok, enciklopédiák csak helyben használhatók. Ezt egy piros csík jelzi a könyveken.
– Egyéni helyben használatra nyitva tartási időben, csoportos használatra előre egyeztetett időpontban (könyvtárhasználati órákon) van lehetőség.
– Segítségnyújtás a felhasználók számára iskolai munkájukhoz kapcsolódva, irodalom és információkutatásban.

Előjegyzés:
– Ha olyan könyvre van szükséged, amely a könyvtár állományában megtalálható, de valaki éppen kikölcsönözte, kérheted, hogy visszahozatalkor félretegyék számodra.