Névadónk: Gyulaffy László

 

Gyulaffy

A szobor Merencsics Tibor művésztanár alkotása

Gyulaffy László születési ideje nem ismert, talán Csobánc várában vagy környékén született. Vitézi tetteit feljegyezte a történelem:

1549 Telekessy Imre vezérlete alatt 100 lovas élén Fejérvárnál vesz győzelmet a törökön.

1551 Nádasdy Tamás seregében mint hadnagy Lippa ostrománál harcolt.

1553 februárjában 100 lovassal és 500 gyalogossal Pápán állomásozik.

1554 Felújítja a csobánci vár leomlott falait.

1560 A tihanyi vár kapitánya lesz.

1561 Csobánc várát védi.

1561 május 26-án tihanyi katonáival és 40 pápaival megrohamozza a veszprémi várat.

1561 augusztus 12- én mint tihanyi kapitány jelenti Nádasdy udvarispánnak, hogy Vázsony alatt megjelent a török.

1562 Hegyesd ostromakor a vár alatt Bayezid vajdát párviadalban legyőzi.

1563 Miksa koronázásakor aranysarkantyús vitéz lőn.

1566 Tihany kapitányaként – saját költségen tartott 200 lovasával – Győrnél ezer törökön vívott diadalt. Júniusban Turi segítségére siet Palota védelmére, a török visszavonul Fejérvárra. Június 30-án tihanyi hajdúival segíti felmenteni Veszprémet.

1566 szeptember 19-én a király kinevezi Veszprém várkapitányává a tihanyi megtartása mellett.

1568 júliusában helyettesével és a királyi udvarral keletkezett nézeteltérései miatt Veszprémből Erdélybe távozik, s János Zsigmond fejedelem szolgálatába áll.

1575 Békesy Gáspár ellen Báthory István részén harcol Erdélyben. Így jöve a Báthoryak kegyébe a család. Adományként Szilágyi-Cseh várát kapja 63 faluval s grófi címmel, és megveté Erdélyben családja gazdagságának alapját.

1579 május 13-án halt meg Udvarhelyen és 23-án Szilágycsehben temették el. Ott nyugszik a református templom kriptájában. Emlékét az egyházközség és az iskola ápolja.

A rátóti szoboravatás ünnepi alkalom mindazok találkozására, akik a Gyulaffy-hagyományok ápolásával a hazaszeretet érzésének elmélyítését szolgálják.

Hadnagy László
helytörténész