GYULAFFY ALAPÍTVÁNY

 

A Gyulaffy Alapítvány 25 éve segíti a Veszprém gyulafirátóti városrészében működő Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Az alapítvány kuratóriuma által odaítélt támogatások enyhítettek a rászoruló gyermekek problémáin, biztosították a tehetséges tanulók versenyekre való eljutásához vagy az iskolai hagyományok ápolásához szükséges összeg egy részét. Számtalan kirándulásra utazhatott el az intézmény kisebb-nagyobb közössége az Alapítvány jóvoltából.

Az évek alatt megszámlálhatatlan iskolán belüli- és kívüli programot szerveztünk a tanulóknak, kirándulásokat, versenyeket szerveztünk, a tanítást segítő eszközt szereztünk be vagy indítottunk gyűjtést a beszerzésükre, és olyan akciókat, tevékenységeket, eseményeket támogattunk, amelyek közelebb hozták egymáshoz a gyerekeket, a pedagógusokat és a szülőket.

Rendszeresen szervezünk nyári táborokat kirándulásokat a gyerekeknek.

Alapvető céljaink:

  • az alsófokú iskola és iskolán kívüli oktató-nevelő munka segítése
  • az alsófokú iskolai tanulók anyanyelvi fejlesztésének segítése
  • az alsófokú iskolai tanulók idegen nyelvi ismereteinek elsajátításában, illetőleg fejlesztésében való segítése
  • az alsófokú iskola és iskolán kívüli természettudományi, képzőművészeti és testi nevelés fejlesztése
  • az iskolán kívüli kirándulások, túrák, versenyek, vetélkedők szervezése
  • az alapfokú iskolai képzéshez szükséges eszközök, és berendezési tárgyak beszerzésének segítése
  • az alapfokú iskolai hagyományok megteremtésében, létező hagyományok ápolásában továbbfejlesztésben való részvétel
  • gyermek – és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
  • az alapítvány segítségével élhetőbbé, élvezhetőbbé tegyük a gyerekek számára azt a helyet, ahol fiatal éveik legjelentősebb részét eltöltik, hogy olyan iskolát teremtsünk számukra, amely nem csupán elindítja őket az életben, de megalapozza személyiségük egészséges fejlődését is.

 

Gyulaffy Foundation has been supporting education for decades in Gyulaffy László German Nationality Language Teaching Primary School in Gyulafirátót, disctrict of Veszprém.

The Board of Trustees of the Foundation has financed participation in different competitions for talented students, programs to maintain local traditions and supported children in need.

With the help of the Foundation several groups of students could take part in trips and excursions. Its tenders have provided our institution with significant financial support.

In the past few years the Foundation has organised many programs in and out of school (excursions, races, competitions, etc.) purchased or raised money for devices, accessories and equipment helping process of teaching and learning. It supported programs and events that made pupils, parents and teachers get closer to each other.

The Foundation regularly organises summer camps for our students.

 

 

 

GYULAFFY APRÓD

 

A Gyulaffy László Alapítvány támogatásával megvalósult iskolánkban a Gyulaffy apród csoport létrejötte.  A Katonai szakkör 2016 ban indult és a mai napig kitartóan szerveződik és tevékenykedik.

Számos alkalommal pályázatokon indultunk az „Apród” csapat és az iskola többi diákja számára lehetőséget biztosítva felejthetetlen programokra.

Így látogathatunk Ópusztaszerre, Csobánc várába, nyaranta rendszeresen táborozunk, katonai alakulatokat látogatunk, számos érdekes program várja a gyerekeket.

 A csoportot a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete által szervezett, működtetett általános iskolás honvédelmi szakkör keretében működtetjük.

 

 

 

 

KÉK MADÁR SZÍNJÁTSZÓ KÖR

 

Szeretném bemutatni a Gyulaffy Alapítvány önállóan működő Kék madár színjátszó körét. Az iskolai Kék madár gyermek színjátszó csoport már közel tíz éve kitartóan örvendezteti Gyulafirátót és a környező települések lakóit előadásukkal. Az első siker adta az ötletet, hogy időt és energiát nem sajnálva létrejöjjön a gyermekek számára egy alkotói közösség. Önkéntes szülők segítségével, szervezésével, saját finanszírozásból és az alapítványsegítségével működtetjük a csoportot. Az eddigi sikereink és a gyerekek lelkesedése ösztönöz minket a folytatásra. Jelenleg 22 tagunk van. Hisz a jövő bennük van, és így érzéseik minden formáját a közönségnek bátran kiadhatják, legyen az szomorúság, keserűség, vidámság, móka, kacagás. Darabjainkat minden év karácsonyára készítjük elsősorban a városrészi ünnepség színesebbé tételére.  A nyár folyamán színjátszó tábort szervezünk a gyerekeink részére, mely a következő színdarab előkészítését és megtanulását segíti.

A tehetséggondozás színtere számunkra a színjátszó. A legjobbra törekszünk. Ebbe a csapatba mindenki jöhet, akinek kedve van. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy-egy gyerek hosszú éveken keresztül színjátszós marad. A színjátszás a gyerekekkel közös munkát jelent. A rendezés fortélyait sokszor együttesen találjuk ki. Minden tagunknak van beleszólása a munkába, így mindenki kiteljesedhet saját egyéni tehetsége folytán. Ez teszi hihetetlen széppé a feladatot, hiszen olyan kevés dolgot tudunk már egyetértésben, közösen csinálni.