• Az iskola könyvtárából az iskola minden tanulója és dolgozója (nevelők, technikai dolgozók) kölcsönözhet.
  • Az iskolába való beiratkozással a tanuló illetve a dolgozói jogviszony létesítésével minden tanuló és dolgozó automatikusan a könyvtár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
  • A könyvtárban a tanuló kizárólag könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartózkodhat.
    A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
  • Az elveszített vagy megrongált dokumentum pótlása az olvasót terheli. Ez esetben az olvasó köteles ugyanannak a dokumentumnak egy másik, kifogástalan példányát a könyvtár számára beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó köteles a dokumentum beszerzésének illetve pótlásának mindenkori költségeit megtéríteni.
  • A kölcsönzött könyveket a tanulóknak az év zárásakor vissza kell hozni, nyáron a könyvtár zárva van.
  • A könyvtárba élelmet behozni, szemetelni, bútorzatot rongálni nem szabad!
  • A szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.
  • Az olvasó az iskolával fennálló tanulói jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását rendezni köteles!
  • A tanév végén a tanulóknak minden dokumentumot vissza kell szolgáltatniuk!