A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézkedési terve az influenza megelőzése érdekében

OM: 037040

2017. szeptember

Alapadatok:

Szakmai alapdokumentumunk szerint az iskolai férőhelyek száma: 448
Tanulólétszám 2017. szeptember 1-jén: 244
Pedagógusok száma: 29
Oktatást-nevelést segítők száma: 9

1. Az elkülönítés lehetőségei:

Intézményünk orvosi szobával nem rendelkezik.
Az iskolavédőnő hetente egy alkalommal tartózkodik az intézményben, de telefonos
elérhetősége folyamatosan biztosított.

Az iskolaorvosunk naponta rendel az intézménytől kb. 10 percre található gyermekorvosi
rendelőben. Vele a kapcsolattartás telefonon is folyamatosan biztosított.
A betegség súlyosabb lefolyása tekintetében kockázatnak kitett gyermekeket és felnőtteket
már az influenza-megbetegedések felbukkanása előtt célszerű azonosítani. Az iskolaegészségügyi
szolgálat segítséget nyújt ebben. Őket fokozottan kell védeni, és az első tüneteik
megjelenése esetén náluk azonnal gondoskodni kell az orvosi ellátásról és a vírus elleni
kezelés haladéktalan megkezdéséről.
Felelősök: az osztályfőnökök, az iskolaorvos és a védőnő. Határidő: szeptembertől
folyamatosan.

Minden reggel figyeljük, hogy jött-e gyermek influenza-gyanús tünetekkel iskolába, továbbá,
hogy a tanítási nap során valakinél jelentkeztek-e a betegség tünetei. Őket azonnal el kell
különíteni az iskola egy erre a célra kijelölt helyiségében addig, míg a szülők értük nem
jönnek. Amennyiben állapotukban hirtelen romlás következik be, orvost kell hívni.
Felelősök: iskolatitkár, osztályfőnökök, ügyeletes tanárok. Határidő: folyamatos.

2. Egyéni védőeszközök biztosítása

Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek és a személyzet számára a kézmosáshoz szükséges
eszközök mindig biztosítva legyenek.
Felelős: gazdasági ügyintéző. Határidő: folyamatos.

A napi takarítás során különös figyelmet kell fordítani a gyermekek által gyakran használt
felületek (kilincsek, kapcsolók, csapok, számítógépes billentyűzet stb.) napi többszöri,
szükség esetén óránkénti takarítására. Ehhez az egyéni védőeszközöket biztosítja az intézmény: szájmaszk, köpeny, egyszer-használatos gumikesztyű.
Felelős: gazdasági ügyintéző, takarító kollégák. Határidő: folyamatos.

3. Intézményi elkülönítés esetén az ápolási eszközök biztosítása, fertőtlenítés megoldása, fertőtlenítőszeres takarítás módja

Amennyiben elkülönítésre kerül sor, ez csak arra a rövid időre korlátozódhat, amíg a tanulót a
szülőnek átadhatjuk, illetve amennyiben szükséges, értesítjük az iskolaorvost és a védőnőt. Az
ápolási eszközöket az egészségügyi ellátórendszer biztosítja, mivel orvosi-védőnői szoba nem
áll rendelkezésünkre.

A fertőtlenítést fertőtlenítő kézmosószerrel (pl. Perlasol) és hipóval oldjuk meg.

4. Az influenzás betegek kiemelése a közösségből

Iskolaorvosunk és a védőnő segítségével aktív szűrést végzünk az influenza tünetei
tekintetében a diákok, tanárok és az egész személyzet körében. A beteg diákokat, tanárokat
vagy személyzetet ajánlatos elkülöníteni a többiektől, ill. hazaküldeni őket.

Meg kell keresnünk a módját annak, hogy megnöveljük a társadalmi érintkezés
távolságát (az emberek közötti távolságot) az iskolában: így például szükség esetén az
osztályok a saját termükben maradjanak, és a tanárok járjanak osztályról osztályra az órarend
szerint, továbbá lehetőség szerint egymástól távolabb tesszük a padokat, valamint elhalasztjuk
az osztálykirándulásokat és egyéb közösségi programokat.

Szükség esetén megfontoljuk a tanítás felfüggesztését, szorosan együttműködve az
egészségügyi és az oktatási hatósággal.

Megkérjük a szülőket arra, hogy hosszabbítsák meg a beteg diákok otthoni ápolási
idejét legalább 7 napra, még akkor is, ha hamarabb gyógyulnak.

5. Egyéb intézkedések, fontos tennivalók a járvány megelőzése érdekében

Frissítjük a személyzet, valamint az iskola működése tekintetében fontos szervezetek, ill. azok
illetékes dolgozóinak elérhetőségére vonatkozó információk adatbázisát.
Felelős: az iskolatitkár. Határidő: szeptember 3. hete.

A kijelölt személyek naprakészen tájékozódnak az iskola működését felügyelő szervezetek
által kiadott utasításokról, javaslatokról, tervekről és az influenza járványügyi helyzetéről.
Felelősök: iskolavezetés, osztályfőnökök. Határidő: folyamatos.

Kijelöljük azokat a munkaköröket, amelyek tekintetében a dolgozó megbetegedése esetén
helyettest kell állítani a munka folyamatos elvégzése érdekében: iskolavezetés, iskolatitkár,
gazdasági ügyintéző.
Felelős: az intézmény vezetője. Határidő: szeptember 2. hete.

Amennyiben az iskola működését influenzajárvány miatt fel kell függeszteni, és pl. 7-10
napos tanítási szünetet kell elrendelni, haladéktalanul egyeztetéseket kezdeményezünk az
illetékes szervezetekkel és a Veszprémi Tankerületi Központtal.
Felelős: az intézmény vezetője. Határidő: a járvány rohamos terjedése esetén azonnal.

Folyamatosan gondoskodunk arról, a szülők megértsék, milyen szerepük van abban, hogy az
influenzajárvány ne sújtsa az iskolát, és hogy a gyermekek a rendkívüli tanítási szünetben se
tartsanak iskolán kívüli csoportos összejöveteleket, ahol szintén terjedhet a fertőzés.
Felelős: az intézmény vezetője. Határidő: folyamatos.

6. Influenza elleni védőoltások szervezése, kivitelezése

Ezt a feladatot a védőnő és az iskolaorvos végzi.

7. A dolgozó személyzet védőoltása

Iskolánk dolgozóinak a munkaegészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosít a
foglalkozás-egészségüggyel foglalkozó orvos, hogy védőoltásban részesülhessenek. Ez a
védőoltás önkéntes.

8. Kommunikációs stratégiák (tájékoztatás, felvilágosítás stb.)

Ajánlások az iskolák dolgozói számára az influenza terjedésének megelőzésére

Neveljék és rendszeresen emlékeztessék a gyermekeket és a személyzetet arra, hogy
zsebkendővel takarják el a szájukat és orrukat köhögéskor vagy tüsszentéskor.
Figyelmeztessék őket, hogy köhögéskor, tüsszentéskor a könyökhajlatukkal is eltakarhatják a
szájukat és orrukat, ha éppen nem áll rendelkezésre zsebkendő. Kérjük a tanárokat,
mutassanak példát viselkedésükkel.

Rendszeresen emlékeztessék a diákokat és a személyzetet a helyes kézhigiéné
fontosságára, és biztosítsanak számukra időt és eszközöket, hogy olyan gyakran mossanak
kezet, amilyen gyakran csak szükséges. Folyamatosan tegyék lehetővé, hogy könnyen
hozzáférhessenek folyóvízhez és szappanhoz vagy alkohol-alapú kéztisztítókhoz.

Rendszeresen és gyakran tisztítsák szokványos tisztítószerekkel azokat a felületeket,
tárgyakat, melyeket gyakran érintenek (pl. padok, kilincsek, kapcsolók, billentyűzet, közösen
használt tollak).

Kísérjék az iskola egy erre kijelölt helyiségébe azokat a diákokat, tanárokat és a
személyzet más tagjait, akik az iskolában történő tartózkodásuk során betegszenek meg. A
betegek hazamenetelükig maradjanak a kijelölt helyiségben. Korlátozzák a betegeket gondozó
személyek számát, és biztosítsanak száj-maszkot a betegek és ápolóik részére.

Küldjék haza a beteg diákokat, tanárokat és más dolgozókat, és tanácsolják nekik és
családjuknak, hogy az influenzás betegek maradjanak otthon még legalább 24 órával azután
is, hogy már lázcsillapító szerek nélkül sem lázasodnak be. A lázmérést ez alatt az idő alatt is
rendszeresen kell végezni.

Gondoskodjanak az alapbetegségben (pl. asztma, cukorbetegség, szívbetegség, máj-, veseimmunrendszeri
betegség) szenvedő beteg diákok és felnőttek korai orvosi vizsgálatáról.
Az influenzában megbetegedő, az influenza szövődményei szempontjából kockázati
csoportba tartozók (krónikus betegek, terhesek, kórosan elhízottak) antivirális gyógyszeres
kezelést kaphatnak. Ez a kezelés akkor hatékony, ha mielőbb elkezdik, ehhez azonban az kell,
hogy időben orvoshoz irányítsák őket.

A tanév első hetében értekezleten és körözvény útján értesítjük intézményünk dolgozóit a
járványügyi információkról. Kijelölünk egy felelős személyt és annak helyettesét az aktuális
helyzet követésére. (iskolatitkár, intézményvezető-helyettesek)

Az intézkedések koordinálásáért felelős az intézményvezető, távolléte esetén helyettesei.
Határidő: folyamatos.

Szükség esetén a faliújság, a honlap vagy az ellenőrző útján minden osztályfőnök ismertesse
az influenza jellemzőit és a megelőzés fontosságát.
Felelősök az osztályfőnökök

Az intézmény vezetője vegye fel a kapcsolatot az iskolaorvossal és a védőnővel, és beszéljék
meg a szükséges teendőket a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
Felelős: az intézmény vezetője

Amennyiben az intézményben a járvány rohamosan terjedne, a felső tagozatosokat is egy-egy
tanteremben tanítjuk, és a tanárokat mozgatjuk, hogy a gyerekek kevesebbet érintkezzenek
egymással.
Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezető. Határidő: a járvány
terjedésének ütemétől függően.

Gondoskodunk arról, hogy a napi hiányzás-jelentés rendszeresen elkészüljön, és ne csak
iskolai, hanem osztályszinten is értékeljék azt. Ezáltal korán fel tudjuk ismerni a közösségi
járvány indulását.
Felelős: intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök. Határidő: folyamatos.
Ha a napi hiányzások vagy más jelek alapján felmerül a gyanú, hogy az iskolában, vagy egyegy
osztályban influenzaszerű megbetegedések nagy számban jelentkeznek, azonnal értesítjük
az ÁNTSZ területileg illetékes kistérségi intézetét, melynek munkatársai helyszíni vizsgálattal és mintavételezéssel igyekeznek meghatározni a megbetegedéseket előidéző kórokozót.
Felelős: az intézmény vezetője. Határidő: folyamatos.

Egész iskolát érintő járvány kibontakozása esetén célszerű lehet a tanítás időszakos
(maximum 7-10 napos) szüneteltetése. Ha ilyen döntés szükségessége merülne fel, a döntés
meghozatala előtt mindenképp konzultálunk az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetével és a
fenntartóval.
Felelős: az intézmény vezetője. Határidő: a járvány kiteljesedése után azonnal.

Veszprém, 2017. szeptember

Mágedliné Kiss Eleonóra
intézményvezető