Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell.

A kedvezményes étkezést igénybe venni az alábbi jogcímeken lehet:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermek számára:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Szükséges igazolások:

Nevelésbe vették
Szükséges igazolások:

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50 %-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

Nagycsaládos kedvezmény.Ha a tanuló olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
Szükséges igazolások:

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény.

 Csak a beteg gyermek után vehető  igénybe, testvér nem jogosult rá.

 Szükséges igazolások:

  • szülői nyilatkozat 2 ( 8. sz. melléklet )
  • szakorvos által kiállított „IGAZOLÁS” a tartós betegségről ( fénymásolat )
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői vélemény (fénymásolat)

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe!

A szülőnek , gondviselőnek a gyermeket érintő mindennemű változásról 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van.

Bármely étkezéssel kapcsolatos kérdést a 20/662-9652 telefonszámon szíveskedjenek jelezni.