Iskolánk

Iskolánk, a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprém gyulafirátóti városrészében működik. A településnek a XVIII. századtól már biztosan van iskolája.(Az első tanítómestert egy 1747-ből származó írásos forrás említi.) Az 1784-ben épült katolikus iskolát 1948. július 1-jén államosították. Ezután egy 5 tantermes, új, emeletes iskola épült. Itt, s a későbbiekben még a község 4 más pontján folyt a tanítás 1992 szeptemberéig, amikor birtokba vehettük a felújított, kibővített, modern iskolaépületet. 1993-ban vettük fel Gyulaffy László, török kori végvári kapitány nevét. Intézményünk legfontosabb feladatának a tudás közvetítését és az értékválasztást tartjuk. Ezt eredményesen a funkciógazdag, nyitott iskola biztosíthatja. Ehhez elengedhetetlen a barátságos, ösztönző pedagógiai légkör. Iskolánk elsődleges célja, hogy tanulóinkat felkészítsük a képességeiknek és iskolaválasztási elképzeléseiknek leginkább megfelelő középfokú intézménybe történő sikeres felvételire és annak eredményes elvégzésére. Kiemelt feladatnak tekintjük a felvételi tárgyak, a magyar és matematika oktatását. A középiskolák visszajelzései is bizonyítják, hogy oktató-nevelő munkánk eredményes, megfelelő színvonalú. A tehetséggondozást, a szabadidő értelmes eltöltését szolgálják a nálunk működő szakkörök: a számítógépes, rajz, néptánc, német, kézműves. Iskolánk egyéni vonása a hat évvel ezelőtt bevezetett német nemzetiségi oktatás. Századunk elején még jelentős német ajkú lakosság élt Gyulafi-rátóton. A német kultúrának és nyelvnek megvannak tehát a helyi gyökerei. Arculatunk meghatározójává a Gyulaffy-hagyo-mány teremtése, ápolása vált. Minden év tavaszán megrendezzük a Gyulaffy Napokat. Megyeszerte ismertté lett már a kétnapos rendezvénysorozat keretében lebonyolított megyei szavaló-verseny és rajzpályázat. Iskolánk legkiválóbb végzős tanulója pedig Gyulaffy-díjban részesül. 1992-ben fejeződött be az iskolaépület átépítése és bővítése. Az új iskola külső megjelenésében jól illik a falusias jellegű építészeti környezetbe, barátságos, meleg hangulatot áraszt. A kétszintes épülethez gazdasági- és játszóudvar, valamint két sportpálya kapcsolódik. Az épületen belül a tágas, világos tantermeken, szertárakon és egyéb kiszolgálóhelyiségeken kívül kialakításra került egy sportcsarnok, melegítőkonyha és étterem, 12000 kötetes könyvtár, logopédiai foglalkoztató s egy számítógépes terem.

Demény Pál
volt igazgató

Iskolánk
Iskolánk jelenlegi vezetése:
Mágedliné Kiss Eleonóra – igazgató
Törkencziné Horváth Beáta – igazgatóhelyettes
Jelinkóné Hackl Hedvig – igazgatóhelyettes, a német nemzetiségi tagozat vezetője

Volt igazgatói:
1948-1957: Kováts József
1958-1963: Tanai János mb.ig.
1963-1975: Hadnagy Lászlóné
1975-1977: Gyöngy Gyuláné
1977-2007: Demény Pál