Aktuális pályázatok!

 

A Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatásához (azonosító szám: TÁM/5/2019)

 

 

1.       A támogatási igénnyel érintett program rövid leírása, különös tekintettel a hazafias honvédelmi neveléshez való kapcsolódásra, illetve a támogatási felhívásban meghatározott támogatási célra és szempontokra.

A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprém egyik városrészében található. Veszprém maga is történelmi hagyományokban gazdag város. Iskolánkat azonban ezen túlmenően a névadó emléke és életútja is kötelezi, hogy hagyományaink között a történelem megismerése, a szűkebb és a tágabb hazához való kötődés igényének kialakítása, valamint a hazafias nevelés kellő hangsúlyt kapjon. 

Évtizedek óta nemzeti ünnepeinken színvonalas műsorral emlékezünk meg a jeles évfordulókról. Külön érdekessége ezeknek a műsoroknak, hogy a pedagógusok mindig osztálykeretben készítik fel a tanulókat, így a közösségépítésnek is fontos eszközei ezek az alkalmak. 

Iskolánkban a Gyulaffy-hagyomány ápolása 25 évre tekint vissza. A 25 éves évfordulót is olyan helyismereti programokkal ünnepeltük meg, melyek a hozzánk járó tanulók számára nemcsak ismereteket nyújtottak, de alkalmasak voltak a közösségben együtt megélt élmények hatására, hogy a tanulók figyelmét helyi értékeinkre irányítsák. 

Pedagógiai programunk fontos része a hazafias nevelés. Egyik legfőbb nevelési értéknek tartjuk a hazához való kötődés kialakulását, a szülőföld megismerésének igényét és a hazaszeretet érzésének elmélyítését. Ennek jegyében évről évre olyan kirándulásokat szervezünk, amelyek ennek a feladatnak eleget tudnak tenni. A 7. évfolyamot a “Határtalanul” pályázat keretében Erdély történelmi emlékhelyeivel ismertetjük meg, a 6. évfolyamot erdei iskolában tanítjuk a természeti értékek védelmére, és évről évre kirándulást szervezünk a Jókai-villába és a Petőfi Irodalmi Múzeumba, hogy az irodalom értékei is a figyelem középpontjába kerüljenek. Minden évben ellátogatunk a 8. évfolyammal a Terror Házába és a Parlamentbe támogatóink segítségével, illetve a Veszprémben működő Büntetés-végrehajtási Intézménybe is. Számos rendezvénnyel kapcsolódunk a rendvédelmi szervek munkájához. Iskolarendőrünkkel folyamatos kapcsolatot tartunk, részt veszünk több olyan prevenciós programban, amely a tanulók ez irányú ismereteinek bővítéséhez és a pályaorientációs tevékenységünkhöz hozzájárulhat. Az elmúlt tanévben ilyen volt például az Egy nap a biztonságért elnevezésű program, ahol a katonák is képviseltették magukat. 

Nagy hagyománya van intézményünkben az egész iskolát érintő kirándulásoknak is. Szinte minden tanév programjai között szerepel egy olyan kirándulás, amelynek során felkerekedünk, és mindannyian részt veszünk egy közös rendhagyó történelemórán, egy fizikai kihíváson, egy természeti szépségeket bemutató túrán. Ilyen alkalommal tettünk meg egy több, mint 10 kilométeres gyalogtúrát Eplénybe, mely a beiskolázási körzetünkhöz tartozó település, látogattuk meg a Balaton tájvédelmi körzetét. Voltunk együtt kalandparkban, ahol fizikai megmérettetésben is részünk volt, illetve a tavalyi év legfelemelőbb pillanata volt, amikor közösen megmásztuk Csobánc várát, ahol Hangodi László történész tartott rendhagyó történelemórát a Gyulaffyakról, a végvári vitézek életéről és a vár történelméről. 

Ebbe a sorba illeszkedik jelen pályázatunk is. Nagyon szeretnénk ismét útra kelni, hogy Pákozdra utazhassunk, és meglátogathassuk a Pákozdi Történelmi Emlékparkot. Több okból esett a választásunk Pákozdra: a kiválasztott időpont a szabadságharc egyik eseményének évfordulójához közeli, így a pákozdi csata egy újabb történelmi kort helyezne a fókuszba. A forradalom és szabadságharc olyan fontos eseménye hazánk történelmének, amelyre minden kisdiáknak emlékeznie kell. Az emlékpark pedig a Hazafiság iskolája programmal erre nagyon jó lehetőséget kínál. Forgószínpadszerűen szerveznek a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő programokat, interaktív előadásokat. 

Iskolánkban évek óta működik az Apród-program, melynek vezetője a Gyulaffy Alapítvány Kuratóriumának is tagja, és az intézmény elkötelezett támogatója. Mivel ő nyugállományú katona, ezért régóta szoros kapcsolatot ápolunk a MATASZ szervezetével. Nagy örömmel fogadjuk az általuk felkínált kirándulási lehetőségeket, programokat, melyeken rendszeresen részt is veszünk. Képviselőik ellátogatnak pályaválasztási rendezvényeinkre, szülői értekezletre. Gyakran megfordulnak ünnepeinken is. Az ő segítségükkel szeretnénk megszervezni az e pályázat keretében vállalt fizikai és szellemi erőpróbát még szeptember folyamán. Amennyiben e pályázat sikeres lesz, vállaljuk, hogy intézményünkben olyan sportnapot tartunk, amelyen a tanulók a következő erőpróbákon mérettethetik meg magukat: 

Akadályfutás abroncsban, kúszás-mászás „drótháló” alatt, szalmabála átugrás, lajhármászás, egyensúlygyakorlatok, légpuskával célba lövés vagy (kicsiknek) íjászat, gránáthajítás távolba/célba, fegyveres váltófutás, (ha lehet, katonai felszerelésben), távbecslés, sebesült cipelés, honvédelmi totó (Téma: történelmi személyek, neves események, fegyverek a Magyar Honvédségben stb.) 

 Sikeres pályázat esetén a program megvalósításának napja: 2019. szeptember 27. (péntek) Ezt az időpontot az Emlékpark munkatársai a pályázat elbírálásáig fenntartják iskolánk számára. 

A pályázati összegből tehát az útiköltséget, a résztvevők Emlékparkba történő belépőjegyét szeretnénk megvásárolni. Ebből az összegből a sportnap költségeire is fordítanánk egy kisebb összeget. 

 Reméljük, a fenti indoklással fel tudtuk vázolni terveinket, és azt, hogy ez a pályázat is egy nagyon tudatosan tervezett, a hazafias nevelés szolgálatába állított tevékenységet valósítana meg. 

 

Tájékoztatás: nyertünk és megyünk Pákozdra!