A legkiválóbbak elismerése a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában

Iskolánkat 1994-ig Gyulafirátóti Általános Iskolának hívták. A régi iratok tanúsága szerint Gyulafirátótnak már a 18. századtól volt iskolája. Az első tanítómestert egy 1747-ből származó írásos forrás is említi. Az 1784-ben épült katolikus iskolát 1948. július 1-jén államosították. Ezután egy öttantermes, új, emeletes iskola épült. Itt és a későbbiekben még a község négy más pontján folyt a tanítás 1992 szeptemberéig, amikor birtokba vehettük a felújított, kibővített iskolaépületet.

Az 1993-94-es tanév tavaszán vettük fel Gyulaffy László, török kori végvári kapitány nevét. A névválasztásban kiemelkedő szerepet játszott Hadnagy László, iskolánk egykori tanára, gyulafirátóti helytörténész. Róla azóta is minden évben szeretettel emlékezünk meg: az épületbe lépőket az ő emléktáblája fogadja, és tanulóink tanáraikkal együtt évről évre elhelyezik sírjánál a megemlékezés és a tisztelet virágait. Nevét két díj is őrzi a településen.

Intézményünk akkori igazgatója, Demény Pál, aki 30 éven át vezette közösségünket, büszkén állhatott az első Gyulaffy Napok keretében felavatott Gyulaffy-szobor mellett, amely a Veszprémben élő Merencsics Tibor művésztanár alkotása. A mellszobor azóta is komoly tekintettel követi nemzedékről nemzedékre az iskolánkba járó gyermekek mindennapjait és intézményünk fejlődését. Így vált arculatunk meghatározójává a Gyulaffy-hagyomány megteremtése és ápolása.

A múlt század elején még jelentős német ajkú lakosság élt Gyulafirátóton. A német kultúrának és nyelvnek voltak helyi gyökerei. Így válhatott intézményünk egyéni arculatát megteremtő tényezővé a német nemzetiségi tagozat, amelyet 1995-ben hoztunk létre. A tagozat kiemelkedő munkát végez. A német nyelvi munkaközösség szívügyének tekinti a hagyományok ápolását, a minőségi nyelvoktatást, a szoros kapcsolat fenntartását mindazon szervezetekkel és nemzedékekkel, amelyek példaképül szolgálhatnak a mai fiatalok számára.

Nevelőtestületünk legfontosabb feladatának a tudás közvetítését és az értékválasztást tartja. Ahogy ezt Pedagógiai programunkban is deklaráltuk, ennek a célnak az eléréséhez csak nyitott, funkciógazdag iskolában vezethet az út, amelyben barátságos, ösztönző a pedagógiai légkör. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy örökös ökoiskolaként működünk 17 éve, kiemelt területként kezeljük a sportot, az anyanyelvi nevelést és mindazoknak a kompetenciáknak a fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek a jövő generációja számára.

Nagyon kiterjedt kapcsolatrendszerrel dolgozunk. A társintézmények szakembereire ugyanúgy támaszkodunk, mint a kulturális intézményekre, a különböző területeken működő szervezetekre és természetesen a szülőkre. Évtizedes múltra tekint vissza a szülői munkaközösséggel és a Gyulaffy Alapítvánnyal való nagyon szoros kapcsolatunk. Örömmel tölt el minket, hogy az egyházakkal, az egészségügyben dolgozókkal és egy művészetoktatási intézménnyel is tartalmas munkakapcsolatot alakítottunk ki.

E hosszúnak tűnő bevezető után nem is folytathatnánk mással a sort, mint azokkal a tanárokkal és diákokkal, akikre méltán lehetünk büszkék, ha iskolánk neve szóba kerül.

A legkorábban alapított díjunk az 1998-ban első ízben átadott Gyulaffy-díj, amely egy plakettből, egy díszoklevélből és könyvjutalomból áll. Nagy örömmel töltött el, hogy a díjra és a díjazottra tett javaslatomat mind az iskola vezetése, mind a nevelőtestület elfogadta. A díj feltételeinek azóta már nagyon sok diák megfelelt, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét. Az iskola olyan legkiválóbb nyolcadik osztályos tanulójának lenni, aki nyolc éven keresztül példamutató magatartásával és szorgalmával, illetve kiváló versenyeredményeivel emelkedett ki a közösségből, nem kis teljesítmény. Álljon hát itt a nevük tanévenkénti bontásban:

Év A díjazott neve
1998 Horváth Hajnalka
1999 Fenyvesi András
2000 Gulyás Zsuzsanna
2001 Vankó Eszter
2002 Kalamász Piroska, Zsida Ramóna
2003 Filó Adrien, Fodor Ágnes
2004 Gárdonyi Viktória, Zágor Bernadett
2005 Bodó Csilla, Bonyai Gábor
2006 Törkenczi Boglárka, Varga Vince
2007 Rózsahegyi Dóra
2008 Tekker Szimonetta
2009 Filó Alexandra, Müller Petra
2010 Sára-Lukács István
2011 Puha Alexandra
2012
2013 Mtewele Laura, Nánási Júlia
2014 Gyurcsek Dániel
2015 Kárpáti Fruzsina, Krózser Amanda
2016
2017 Mészner Sarolta Fanni, Illés Máté
2018 Kárpáti Brigitta Dóra, Rugovics Boglárka
2019 Varga Réka, Tóth Elizabet Virág
2020 Váradi Dorina

 

A Gyulaffy-sportdíj alapítására 2005-ben került sor Limpergerné Czigler Anna testnevelőnk javaslatára. A Gyulaffy-sportdíjra az pályázhat, aki az adott tanévben iskolánk képviseletében vagy bármely sportegyesület tagjaként megyei, területi, ill. országos versenyeken szép sikert ér el. A díszoklevélből, kupából és könyvutalványból álló díjat megkaphatja olyan végzős tanuló is, akit több éven át tartó aktív, kimagasló sporttevékenysége miatt a nevelőtestület arra méltónak tart. A díjban csak olyan tanuló részesülhet, aki egy ilyen cím elnyerésére magatartásával is méltó.

Az alábbi táblázat őket mutatja be:

Év A díjazott neve
2005 Tunner Dóra
2006 Bacsárdi Zsolt
2007 Purger Fruzsina
2008 Fodor Kristóf
2009 Csörge Annamária
2010 Vajda Ramóna
2011 Németh Bence
2012 Németh Botond
2013 Mátrai Marcell
2014
2015 Mürkli Márton
2016 Mürkli Márton, Rugovics Boglárka
2017 Hered Petra
2018 Sefcsik Ildikó Vivien, Timer Lilla
2019 Mürkli Luca, Hajdú Gergő
2020 Pócsi Alexandra Vivien

 

2007-ben, amikor iskolánk igazgatója nyugállományba vonult, közösségünk elérkezettnek látta az időt, hogy ne csak a diákok, hanem a felnőtt kollégák is részesülhessenek iskolánk legnagyobb kitüntetésében, a Gyulaffy-díjban. Ki is kaphatta volna meg első ízben, mint Demény Pál, aki évtizedeken keresztül formálta az intézményt, alakította a közösséget. Érdemeit Ranolder-díjjal is elismerte Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése. Ma is az általa megkezdett utat járjuk még akkor is, ha közben kicsit átformáltuk, a mai kor követelményeihez igazítottuk a megkezdett hagyományokat.

Mielőtt felsorolnám mindazokat, akik e megtiszteltetésben részesültek, meg kell említenem Czaun Jánost, a település korábbi önkormányzati képviselőjét, aki azzal ismerte el a nálunk folyó, a főként beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekekért végzett odaadó pedagógiai munkát, hogy 2016-tól anyagi támogatást biztosított a felnőtt Gyulaffy-díjhoz.

Gyulaffy-díjas kollégáink tanévenkénti bontásban:

Év A díjazott neve
2007 Demény Pál, Herendiné Kiss Judit
2008 Dr. Hapek Imréné
2009 Cziráki Béláné, Gáspár Gyuláné
2010
2011
2012 Károlyi Ferencné
2013
2014 Galambos Anna, Marton Ferencné
2015
2016 Törkencziné Horváth Beáta
2017 Vörösházi Kálmánné
2018 Sándor Ágota
2019 Pucsekné Gubics Zsuzsanna

 

Majd ismét egy hatalmas mérföldkő következett: Hadnagy László tevékenységéről szerettünk volna méltó módon megemlékezni, amikor 2010-ben, halálának 15. évfordulóján emlékkiállítással tisztelegtünk Laci bácsi munkássága előtt. A kiállítás-megnyitón a családtagok mellett Dr. Friedler Ferenc professzor úr is részt vett, aki azzal a kezdeményezéssel keresett meg minket, hogy iskolánk volt tanítványaként, magánszemélyként egy végzős diákok számára adományozható díjat szeretne alapítani. A díj a Hadnagy László Ifjúsági Díj nevet kapta. A díszoklevél mellett pénzjutalomban is részesülnek az arra érdemesek. A háromtagú Kuratóriumot hosszú éveken keresztül egy, a Professzor úr által felkért egyetemi tanár, valamint a városrész és iskolánk vezetője alkotta. Egy alkalommal pedig Dr. Hapek Imréné, nyugdíjas kolléganőnk is részt vett a munkában. Az is többször előfordult, hogy a díjazottak mellett egy vagy több tanuló Czaun János különdíját érdemelte ki.

A következő felsorolás azokat nevesíti évenkénti bontásban, akik eddig e megtisztelő kitüntetésben részesültek:

Év A díjazott neve
2010 Sára-Lukács István, Seregély Cintia
2011 Puha Adrienn, Hegedűs Beatrix
2012 Kiss Dominika
2013 Hegedűs Eszter, Stupián Alíz, Sára-Lukács Andrea
2014 Bolla Szonja, Sevinger Dávid
2015 Barbarics Csanád, Cziráki Bálint
2016 Badik Fanni, Mátrai Gréta
2017 Horváth Zalán, Nagy Eszter
2018 Búzási Laura, Morgan Matilda
2019 Fiser Dóra, Kiss Sarlott Melanie
2020 Kárpáti Noémi Hanna, Tötős Boglárka

 

Azzal, hogy iskolánk legtehetségesebb, legszorgalmasabb tanulói úgy hagyhatták el intézményünk falait, hogy a díjak elnyerése mellett erkölcsi elismerésben is részesültek, példát mutattak az utánuk jövő nemzedékeknek. Öröm volt értesülni arról, hogy mennyire fontos és értékes diákjaink számára munkájuk elismerése, mennyire értékes pillanatnak tekintik a közösségük előtt átadott díjak átvételének perceit.

Természetesen mindez nem valósulhatna meg nevelőtestületünk és kollégáink tehetsége, szorgalma, odaadó munkája, kitartása nélkül. Nem feledkezhetünk meg azokról a kollégákról sem, akiket nemcsak saját közösségük, hanem tágabb környezetük ismert el az eddigiekben azzal, hogy valamilyen díj elnyerésére tartotta méltónak őket. Az ő okleveleik is az iskola folyosóin láthatók.

Végezetül szeretném köszönetemet kifejezni kollégáim, iskolánk diákjai és a szülők nevében mindazoknak, akik az intézményünkben zajló munkát, és annak nyomán tanulóinkat támogatásra méltónak találták, elismerték, segítették. Így az eddig említettek mellett a „Művelt Ifjúság, Virágzó Haza” Alapítványt létrehozóknak is, Birtalan Ferencnek, Fehéri Andrásnak és Lang Attilának, akik 2001-től 2008-ig szintén végzős diákokat jutalmaztak meg kiváló tanulmányi, közösségi és sporteredményeik, valamint szociálisan hátrányos helyzetük alapján.

Annak reményében, hogy sok tehetséges embert indíthattunk el a pályáján, szeretettel ajánlom ezt az összefoglalót mindazok figyelmébe, akik az intézményünkben folyó tevékenységet fontosnak tartják. Bízom abban, hogy az eddigi munkának mindig lesznek folytatói.

 

Mágedliné Kiss Eleonóra (intézményvezető)

 

 

 

Felhívás

 

Tisztelt Díjazott Kollégáink és Diákjaink!

A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola közössége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.

Iskolánk szeretné méltó módon köszönteni mindazokat, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal, elért eredményeikkel öregbítették intézményünk hírnevét, illetve mindennek tanúbizonyságául különböző díjakban részesültek. Arra vállalkozunk, hogy hagyományteremtő szándékkal minden harmadik évben megszervezzük a díjazottak találkozóját. Tesszük ezt annak reményében, hogy ismét láthatjuk egymást, személyes beszélgetések során eleveníthetjük fel a közös múltat, és megismerhetjük a jelen történéseit. Fontosnak tartjuk, hogy példaképeket állítsunk a mai diákok elé.

Ez az összejövetel abban is rendhagyónak ígérkezik, hogy ezen a napon nemcsak azok találkozhatnak egymással, akik bármilyen kitüntetésben részesültek, hanem azok is, akik jelenleg az intézmény nevelőtestületének tagjai. Köztük szép számmal találhatunk olyanokat, akiket már a nagy öregek között tart számon a krónika, de a fiatalabb tanárnemzedék képviselőit is.

Azzal a kéréssel fordulok mindannyiukhoz, hogy fogadják el meghívásunkat egy 2021. április 7-ére tervezett találkozóra. Természetesen a járványhelyzet miatt az időpont változhat. Kérem, hogy a megadott elérhetőségre küldjék el szándéknyilatkozatukat, illetve néhány sorban írjanak önmagukról, az eltelt időről, jelenlegi munkájukról, jövőbeli terveikről. Kérjük azt is, hogy feltétlenül adják meg legfontosabb elérhetőségeiket, hiszen a találkozó megszervezéséhez személyesen szeretnénk Önökkel tartani a kapcsolatot.

Elérhetőségeink:

E-mail: igazgato@gyulaffy-gyratot.sulinet.hu

Telefon: 06/30-811-74-41

Levelezési cím: Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

                               8412 Veszprém, Vízi u. 24.

A személyes találkozó után terveink szerint egy digitális emlékkönyv is készül majd, melyből megismerhetjük az eddigi díjazottakat. Az emlékkönyvet elérhetővé tesszük a benne szereplők számára, illetve az érintettek hozzájárulásával megjelentetjük iskolánk honlapján is.

Nagy szeretettel várjuk jelentkezésüket.

Üdvözlettel: Mágedliné Kiss Eleonóra (intézményvezető)